ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರ್ಬ್ ಚೈನ್ (14 ಕೆ) Popular Jewelry ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಆಯತಾಕಾರದ ಬಾರ್ ಫಿಗರೊ ಸಾಲಿಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ (24 ಕೆ) ಮುಂಭಾಗ - Popular Jewelry - ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್