ಸಾಂತಾ ಮೂರ್ಟೆ ಹ್ಯಾಲೊ - Popular Jewelry
ಸಾಂತಾ ಮ್ಯುರ್ಟೆ ಸಿಜೆಡ್ ಮೈಕ್ರೊಪಾವ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ - Popular Jewelry
ಸಾಂತಾ ಮೂರ್ಟೆ ಓವಲ್ ಮೆಡಾಲಿಯನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ) ಮುಂಭಾಗ - Popular Jewelry - ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಸಾಂತಾ ಮೂರ್ಟೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ)
ಸಾಂತಾ ಮೂರ್ಟೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚಾರ್ಮ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ (14 ಕೆ) - Popular Jewelry